Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 Sản phẩm được tôn vinh là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017

Ngày 11/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3498/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017. Theo đó, Bộ Công Thương công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 cho 102 sản phẩm, bộ sản phẩm. Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 sản phẩm được công nhận và tôn vinh trong đợt này. Đó là các sản phẩm Cá Chai tẩm gia vị của Công ty Cổ phần SX DV & TM Thuận Huệ, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ; Cuộn cảm biến điện tử Model SC-15-101K của Công ty TNHH Tùng Sơn BR-VT, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức và Bộ sản phẩm Dao Bình An của DNTN Bình An, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

  

Hình ảnh Lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2015

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công. Công tác bình chọn được tổ chức một cách hệ thống theo 4 cấp, gồm: cấp huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia, thực hiện theo các quy định về thủ tục, trình tự và các nguyên tắc quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương. Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí, gồm: Đáp ứng thị trường, khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội - môi trường; tính văn hóa, thẩm mỹ và một số tiêu chí khác. Mục đích của việc bình chọn là phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường…để các cơ quan nhà nước có kế hoạch hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

          Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngoài việc tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn còn tạo ra cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn trong cả nước; tạo động lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy thế mạnh, tận dụng nguyên liệu tại địa phương, giải quyết việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 20 tháng 9 năm 2017 tới đây,  Bộ Công Thương sẽ tổ chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2017 cho các đơn vị có sản phẩm đạt giải tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, thành phố Hà Nội.

Phòng Tư vấn PTCN

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: