Bộ bàn ghế Seats Motel


Tên cơ sở: Công ty TNHH Chu Lai

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0909.018.000

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016