Bộ bàn làm Nail


Tên cơ sở: Công ty TNHH Tiến Dũng

Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0643.890.717

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018