Bộ Công Thương tổ chức khóa 2 lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn”

Thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, từ ngày 05 tháng 7 đến ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức khóa 2 đợt 1 lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn” nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ tư vấn hỗ trợ thực hiện sản xuất sạch hơn tại các Sở Công Thương, các Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và các đơn vị tư vấn trong việc hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nâng cao kỹ thuật đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn như: Kỹ thuật đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên liệu, hóa chất, nước, kỹ thuật đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt, kỹ thuật đánh giá hiệu quả sử dụng điện; Kinh nghiệm thu thập thông tin quan sát, phỏng vấn. Đồng thời các học viên được đi thực tế tham quan và thực hành kỹ năng thu thập thông tin tại nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh thuộc Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Hà Nội.

Các học viên thu thập thông tin tại nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh

Từ kiến thức và kinh nghiệm thu được sau đợt 1, các học viên trở lại địa phương nơi công tác tiếp tục tiến hành thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại 01 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn và lập báo cáo, thảo luận, đánh giá vào đợt 2 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2017.

TTKC & TVPTCN

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: