Bộ sản phẩm gạch không nung DHS


Tên cơ sở: Công ty cổ phần Đại Hồng Sơn

Địa chỉ: Tổ 10, Khu phố Núi Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa.

Điện thoai:  0643.621.199

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018