Bột ngũ cốc Đông trùng hạ thảo Hòa Long


Tên cơ sở: Công ty TNHH nuôi trồng nấm Hòa Long

Đường số 7, xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu