Cá Chai tẩm gia vị


Tên cơ sở: Công ty CP SX DV và TM Thuân Huệ

Đại chỉ: Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0906.393376

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016