Cá Đục khô tẩm gia vị


Tên cơ sở: Công ty CP SX DV và TM Thuận Huệ

Địa chỉ: Ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 02543.553.218