Cà phê bột pha phin


Tên cơ sở: Công ty TNHH SX & XNK Nón Lá

207, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT