Cà phê Hùng Thắng


Tên cơ sở: Cơ sở Hùng Thắng

Địa chỉ: Sô 21, Lô A, Chợ mới Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0902619090 -0918194021