Các loại khô cá


Tên cơ sở: Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du

Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du – huyện Đất Đỏ được thành lập từ năm 2007. Là vùng đất nổi tiếng với sự phân bố tập trung của các loại cá biển đặc sắc và có sản lượng cao và đa dạng chủng loại, Doanh nhiệp Thuận Du đã mạnh dạn khai thác lợi thế này và có hướng đi riêng cho mình. Các sản phẩm của doanh nghiệp như khô cá đù, cá chét, khô cá đù vàng, khô cá sóc trắng và cá đù một nắng có hàm lượng dinh dưỡng cao, đã tạo nên giá trị mới cho sản phẩm của địa phương.

Sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chứng nhận U.SFDA HACCP RULES IN 21 CFR – PART 123 đảm bảo an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường. Trong quá trình sản xuất, ngoài việc chú trọng trong chế biến, công ty đã đầu tư nhà lưới phục vụ cho việc phơi cá và quy trình sấy hiện đại. Ngoài ra công tác kiểm soát cũng được chú trọng từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra.

Năm 2022, Bộ sản phẩm khô cá đù, cá sóc, cá đù một nắng được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh và cấp khu vực phía Nam.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số điện thoại: 0908.300.238

Email: khocathuandu@gmail.com

Wedsite : www.khocathuandu.com