Chả lụa heo


Tên cơ sở: Cơ sở Chế biến chả lụa Viết Nga

Địa chỉ: Tổ 7, thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0643.882.101