Chả lụa


Tên cơ sở: Cơ sở Vũ Minh Hiệp

Địa chỉ: 140A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0909.060.339