Cơ sở Đỗ Thị Kiều


Địa chỉ: 46/28 KP2, Phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

ĐT: 0128.488.7962

Email: dothikieu7962@gmail.com