DNTN Ngọc Mỹ


Địa chỉ: 674/18 CMT8, Phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0643.825.156 - 0937.666.767