Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa


Tên cơ sở: Công ty TNHH nuôi trồng nấm Hòa Long

Đường số 7, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, Tp Bà Rịa, tỉnh BR-VT.