Gạch lát nền Terazzo


Tên cơ sở: Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh

Số 1 Khu dân cư Lan Anh, ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.