Hạt điều rang muối hút chân không Thành Lợi


Tên cơ sở: Công ty TNHH SX TM và DV Thành Lợi

Địa chỉ: Ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0983169519

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016