Hỗ trợ Công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm

Triển khai đề án nhóm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm” được phê duyệt từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hỗ trợ Công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá là cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm cà phê bột pha phin được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018 để mua sắm các trang thiết bị như: kệ, bàn ghế và bảng hiệu…nhằm phục vụ trưng bày, giới thiệu sàn phẩm, quảng bá thương hiệu cà phê Nón Lá đến người tiêu dùng.

         

Sau khi công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá hoàn thành việc đầu tư để mua sắm các trang thiết bị như: kệ, bàn ghế và bảng hiệu phòng trưng bày tại kios số 7 chợ Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ nằm trên quốc lộ 51, một địa điểm khá thuận tiện cho việc mua sắm, quảng bá, giới thiệu hàng hóa với người dân trên địa bàn cũng như khách du lịch theo như hợp đồng hỗ trợ đã ký kết giữa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá. Ngày 05/12/2019, Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân xã Tân Hải tiến hành nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư trưng bày, giới thiệu sàn phẩm, quảng bá thương hiệu cà phê Nón Lá cho Công ty TNHH sản xuất và XNK Nón Lá. Theo hợp đồng hỗ trợ, công ty được hỗ trợ 48,5 triệu đồng để mua sắm kệ, bàn ghế và bảng hiệu phòng trưng bày.


Đại diện đơn vị thụ hưởng, ông Trần Kim Khuê – Phó giám đốc công ty việc hỗ trợ công ty đầu tư mua sắm các trang thiết bị nhằm trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm là việc làm thiết thực, hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2018. Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm là địa điểm tin cậy, uy tín để phục vụ khách hàng, khai thác tiềm năng gắn kết với du lịch tạo điểm để khách du lịch tham quan, mua sắm khi đến du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua đó, Công ty có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời ông Khuê cũng cảm ơn các cơ quan quản lý nhà nước, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của doanh nghiệp nói riêng, các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

MINH HƯNG

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: