Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án Khuyến công Quốc gia ( KCQG) điểm giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Bình Phước và định hướng xây dựng các đề án

Sáng ngày 30/11/2020 tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Cục Công Thương điạ phương phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị: Đánh giá kết quả thực hiện đề án KCQG điểm giai đoạn 2018- 2020 của tỉnh Bình Phước và định hướng xây dựng các đề án KCQG giai đoạn 2021 -2025.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục Công Thương địa phương; lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước; lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước và các tỉnh khu vực phía Nam, các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên cùng toàn thể các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.

Đề án KCQG điểm được xây dựng dựa trên các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Theo đó, Bình Phước là tỉnh có thế mạnh về ngành sản xuất điều và là một trong 5 địa phương triển khai đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020. Theo báo cáo, sau 3 năm triển khai thực hiện đề án KCQG điểm giai đoạn 2018 -2020 với 4 nội dung theo quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 thng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công, đã có những nội dung chương trình triển khai thực hiện hoàn thành và vượt so với kế hoạch (Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong chế biến điều; Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong chế biến điều; Tổ chức hội thảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong chế biến điều; Tổ chức 01 hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020), bên cạnh đó có những chương trình không đạt so với kế hoạch (Đào tạo nâng cao tay nghề cho 60 lao động chế biến điều; Tổ chức nâng cao năng lực quản lý cho khoảng 60 lượt cán bộ quản lý của các sơ sở CNNT chế biến điều). Kinh phí thực hiện đề án KCQG điểm giai đoạn 2018 -2020 bình quân đạt 3.916,7 triệu đồng/năm, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp nói chung và CNNT nói riêng đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.

Theo đó, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị cần tích cực nghiên cứu, đa dạng hóa hoạt động khuyến công, xây dựng đề án KCQG điểm, đặc biệt là các địa phương có nhiều thế mạnh, có điều kiện kinh tế xã hội ổn định, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm (Giai đoạn 2018 -2020 chỉ có 4 địa phương và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 quan tâm thực hiện). Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công trong giai đoạn mới, chương trình KCQG giai đoạn tới cần phải có những đổi mới, thích ứng và chuyển mình tích cực; tập trung trọng điểm và các nội dung theo thứ tự ưu tiên các nội dung hoạt động khuyến công bắt đầu từ khâu khảo sát, xây dựng các đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm theo định hướng triển khai trong giai đoạn 2021 -2025 được quy định cụ thể tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg  Ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình KCQG giai đoạn 2021-2025.

Việc triền khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công trong thời gian tới tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/NĐ-CP, Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 20/11/2020, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung, mức chi hoạt động KCQG thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Ông Ngô Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai, các cơ quan quản lý chương trình và các đơn vị thực hiện cần tích cực tìm ra” điểm nghẽn” thông qua việc lắng nghe các ý kiến từ xã hội, từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT, từ các diễn đàn trao đổi, từ các tư vấn, gợi ý chính sách… bảo đảm huy động và quản lý có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển các hoạt động khuyến công tại khu vực nông thôn; khắc phục sự dàn trải hỗ trợ mà cơ sở xác định hiệu quả chưa rõ ràng; tăng cường cơ chế phân bổ nguồn lực thực sự hiệu quả./.

                                                                                              Vũ Liên

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: