Hội thảo: Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông

Trong chuỗi hoạt động tại Hội chợ Công nghiệp Thương mại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Long An 2017, ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Cục Công Thương Địa phương phối hợp Sở Công Thương Long An và Viện Nhiệt đới & Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lương hiệu quả đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam 2017” cho các các đồng chí là lãnh đạo các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và các cơ sở công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Hội thảo do Bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Công Thương Địa phương, ông Dương Văn Hoàng Hoanh – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An và Tiến sĩ Lê Anh Kiên đồng chủ trì. Tham gia hội thảo có hơn 80 đại biểu đến từ Sở Công thương, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh khu vực phía Nam. Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu có đại diện Sở Công thương, lãnh đạo và phòng chuyên môn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lê Anh Kiên đến từ Viện Nhiệt đới & Môi trường TP. Hồ Chí Minh trình bày 02 nội dung gồm: phần nhận thức đúng về lợi ích sản xuất sạch hơn, các thông tin liên quan về sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và phần vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả tại các doanh nghiệp. Qua 02 nội dung trên, các đại biểu nắm rõ về tổng quan sản xuất sạch hơn, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả, các nguyên tắc, giải pháp chung của từng chương trình đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn hiện nay.

Phần thảo luận, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh và doanh nghiệp tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn, đặt ra một số giải pháp trong hoạt động sản xuất sạch gồm: hiện nay về pháp lý chưa có chế tài, chính sách, định mức kinh phí hỗ trợ cụ thể về hoạt động sản xuất sạch hơn để áp dụng thực hiện đối với các cơ sở công nghiệp; cần những mô hình sản xuất sạch cụ thể để các cơ sở công nghiệp học tập và mạnh dạn hơn trong vấn đề tiếp cận thực hiện; công tác sản xuất sạch hơn chủ yếu là vận động và vận dụng các nguồn kinh phí khác thực hiện; Việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ sản xuất sạch hơn phải cụ thể về lợi ích và hiệu quả thì cơ sở công nghiệp mới tham gia và tạo sự lan toả của hoạt động sản xuất sạch hơn…   

Qua trao đổi giữa lãnh đạo các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và các cơ sở công nghiệp khu vực phía Nam, chia sẻ những thông tin kinh nghiệm, kho khăn trong triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả, đề xuất kiến nghị Bộ Công Thương những giải pháp về cơ chế chính sách, kinh phí cho hoạt động sản xuất sạch hơn được triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội thảo bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó cục trưởng Cục Công Thương địa phương đánh giá cao về những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và tiếp thu những ý kiến từ kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị. Cục Công Thương địa phương sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo và đề xuất các nội dung trình Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh để hoạt động sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới hoạt động hiệu quả.

                                                                              Công Năm

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: