Họp Mạng Lưới Cộng Tác Viên Quý I/2017

Ngày 17/02/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp mạng lưới cộng tác viên Khuyến công quý I năm 2017. Tham dự có Ông Huỳnh Trung Sơn – Trưởng phòng Quản lý Công Nghiệp, Ông Đinh Thanh Liêm – Phó phòng Quản lý Công Nghiệp - đại diện Sở Công Thương, Ông Đinh Trọng Cường – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Lãnh đạo phòng KT-HT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các cộng tác viên khuyến công và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

          Cuộc họp tập trung thảo luận giải pháp, phương hướng triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác khuyến công năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2017. Theo đó, trong năm 2017 tập trung các nội dung chính như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị; Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật; Hỗ trợ tham gia hội chợ triễn lãm; Nâng cao nâng lực cho cộng tác viên khuyến công và cơ sở công nghiệp nông thôn; Thông tin, tuyên truyền ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn… với 22 đề án được phê duyệt bởi Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Ông Ngô Văn Luận – TP KTHT huyện Châu Đức phát biểu tại cuộc họp

          Đặc biệt là chương trình nâng cao năng lực quản lý cho các Cộng tác viên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công đang trình Sở Công Thương giao thực hiện chương trình nâng cao năng lực quản lý cho các Cộng tác viên tại 02 địa bàn là huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Dự kiến tổ chức họp mạng lưới công tác viên quý 2/2017, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Châu Đức để tổ chức tại huyện và luân phiên giữa các huyện trong địa bàn tỉnh để hoạt động khuyến công triển khai sâu sát đến các sở công nghiệp nông thôn;

Hiện nay mạng lưới cộng tác viên khuyến công gồm có 25 người. Trong đó có 8 cộng tác viên cấp huyện và 17 cộng tác viên cấp xã. Trong năm 2016, mạng lưới cộng tác viên đã phối hợp triển khai các đề án, chương trình đạt được những kết quả thiết thực.

            Tại Hội nghị, Đại diện Sở Công Thương, lãnh đạo Trung tâm khuyến công đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Trao Giấy khen cho các cộng tác viên có thành tích thành xuất sắc, đóng góp tích cực cho hoạt động khuyến công năm 2016.

Trao bằng khen cho các CTV có thành tích xuất sắc trong năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Trung Sơn – Trưởng phòng Quản lý Công Nghiệp đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của các cộng tác viên khuyến công, đồng thời đề nghị Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trong thời gian tới cần xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần đưa hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cộng tác viên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về khuyến công, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công qua đó tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn lựa chọn hướng đầu tư phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phòng Khuyến Công.

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: