Huyện Đất Đỏ thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

Huyện Đất Đỏ luôn quan tâm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Qua các kỳ bình chọn sản phẩm CNNTTB huyện Đất Đỏ tăng cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực cho chương trình bình chọn sản phẩm CNNTTB các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và cấp khu vực năm 2020, huyện Đất Đỏ đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động được 09 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tham gia chương trình bình chọn. Căn cứ bộ tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB huyện Đất Đỏ đã tiến hành chấm điểm và trình UBND huyện công nhận 09 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện năm 2020. Trong đó, nhóm chế biến nông lâm, thủy sản, và thực phẩm có 06 sản phẩm, nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 03 sp.

Các sản phẩm được huyện Đất Đỏ công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 như sau:

1. Chả cá của Cơ sở chả cá Mười;

2. Chả cá của Cơ sở chả cá Hai Việt;

3. Cá lạc khô của Công ty CP SX TM DV Thuận Huệ;

4. Cà phê của Cơ sở cá phê Hùng Thắng;

5. Bánh trung thu của Cơ sở Thành Đức;

6. Bánh trung thu của Cơ sở Nam Phong;

7. Cửa nhôm kính của Công ty TNHH đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Quân Long;

8. Cửa cuốn tấm liền của công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Nam Cường Đoàn Kết;

9. Cửa nhôm kính của cơ sở Minh Trung.

Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB huyện Đất Đỏ đã lựa chọn đăng ký 04 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2020: 1. Chả cá của Cơ sở chả cá Mười; 2. Cá lạc khô của Công ty CP SX TM DV Thuận Huệ; 3. Bánh trung thu của Cơ sở Thành Đức; 4. Cửa cuốn tấm liền của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Nam Cường Đoàn Kết.

Chả cá - Sản phẩm dự thi của Cơ sở chả cá Mười

 

 Cá lạc khô - Sản phẩm dự thi của Công ty CP SX TM DV Thuận Huệ

 

 

 

Bánh trung thu - Sản phẩm dự thi của Cơ sở Thành Đức

 

 Cửa cuốn tấm liền - Sản phẩm dự thi của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Nam Cường Đoàn Kết

 

Được biết, kết quả bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, có 02 sản phẩm CNNTTB của huyện Đất Đỏ là Cá lạc khô của Công ty CP SX TM DV Thuận Huệ và Cửa cuốn tấm liền của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Nam Cường Đoàn Kết được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020.

Minh Thành.

 

 

 

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: