Khuyến công Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định năng lực cạnh tranh thông qua cung ứng hoạt động dịch vụ tư vấn đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Do đó nguồn tài chính của Trung tâm chủ yếu đến từ 02 nguồn là nguồn ngân sách đặt hàng, giao nhiệm vụ; và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (hay còn gọi nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước).

Việc cạnh tranh dịch vụ nói chung dựa trên 3 yếu tố là chất lượng, tính kịp thời và giá cả dịch vụ. Trong đó chất lượng và tính kịp thời của dịch vụ là quan trọng nhất, nếu không đáp ứng được tính kịp thời nhu cầu của khách hàng thì cho dù giá có rẻ, khách cũng không sử dụng dịch vụ, ví dụ: cơ sở công nghiệp có nhu cầu đăng ký mã số mã vạch sản phẩm để tuần sau kịp in bao bì sản phẩm để tung sản phẩm ra thị trường, mà đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch sản phẩm làm thủ tục chi phí có 70% giá thị trường nhưng với thời gian hoàn thành tới 02 tháng, thì cơ sở công nghiệp cũng sẽ không sử dụng dịch vụ đó mà sẽ đi tìm nhà cung ứng dịch vụ tư vấn có thu phí cao hơn nhưng đáp ứng được yêu cầu kịp thời của cơ sở. Về bản chất của dịch vụ nói chung, dịch vụ sự nghiệp công nói riêng đó là sự “tham gia, tương tác giữa khách hàng với đơn vị cung ứng dịch vụ, người thực hiện dịch vụ”. Do đó, để có thể đáp ứng được nhu cầu về chất lượng, yêu cầu kịp thời của khách hàng, đòi hỏi tính chuyên nghiệp, linh hoạt, tính kỷ luật của từng viên chức, người lao động cũng như của cả tập thể đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quan tâm cải thiện nâng cao thu nhập, hàng năm cử hàng chục lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, các lớp tập huấn, hội thảo chuyên ngành nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu dịch vụ tư vấn của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm có hình thức biểu dương, khuyến khích công chức, viên chức tích cực, năng động trong thực hiện dịch vụ tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp.

Nhiều dịch vụ tư vấn hỗ trợ thường xuyên được doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trong và ngoài tỉnh tin tưởng giao việc như: tư vấn về môi trường, đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, thiết kế logo, banron, quản trị website cho doanh nghiệp, kiểm toán năng lượng, tư vấn các đề án, v.v.

 

Trung tâm trình bày báo cáo tư vấn đề án phát triển CN-TTCN, TMDV trên địa bàn huyện Đất Đỏ

Kết quả, mặc dù các hoạt động dịch vụ tư vấn của Trung tâm thực hiện luôn bị cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt là sự cạnh tranh với các doanh nghiệp dân doanh, nhưng trong ba năm qua nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn của Trung tâm luôn có mức tăng trưởng mạnh mẽ so với giai đoạn trước đây. Chỉ tính riêng năm 2018, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn của Trung tâm đạt 132,7 % so với kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của 42 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

TTKC & TVPTCN

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: