Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo Phường 1 – TP. Vũng Tàu
Tel: 0254.3512782 – 0254.3512011 - Email: khuyencongbrvt@gmail.com

Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: