Muối xay tinh chế, muối sấy tinh chế


Tên cơ sở: DNTN Ngọc Mỹ

Địa chỉ: 674/18 CMT8, Phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0937.666.767