Nấm mối sấy thăng hoa


Tên cơ sở: Công ty TNHH nuôi trồng nấm Hòa Long

Đại chỉ: Đường số 7, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, Tp Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0906.361144

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018