Nước mắm Thiên Lộc


Tên cơ sở: Công ty TNHH TM VT Thiên Thiên Lộc

Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0916.781.119