Ổn áp 30KVA 03 Phases


Tên cơ sở: Trung tâm Sản xuất và Bảo hành Ổn áp Long Đất

Địa chỉ: 276 Võ Thị Sáu, KP.Long Sơn, TT.Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0642.243.865