Phân bón hữu cơ vi sinh cá đậm đặc Thành Phương


Tên cơ sở: DNTN Thành Phương

Địa chỉ: Tổ 3, thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0918.332.711