Sau ngày 01/7/2020, cán bộ, công chức, viên chức cứ 5 năm phải ký lại hợp đồng

Từ 1/7, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, chính thức có hiệu lực, khi áp dụng sẽ có nhiều tác động tích cực đến công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Nhằm làm rõ hơn những điểm mới của Luật, Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ xung quanh nội dung này. 

•Phóng viên: Thưa ông, từ ngày 1/7, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 chính thức có hiệu lực. Điều này tác động như thế nào tới CBCCVC?

- Ông Trương Thanh Phong: Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 chính thức có hiệu lực, sẽ có tác động không nhỏ tới đội ngũ CBCCVC hiện nay. Theo quy định của Luật mới, những người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đang là công chức sẽ không còn là công chức sau ngày 1/7. Tuy nhiên, các đối tượng này sẽ tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về CBCC cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm. Do đó, về cơ bản, trong thời gian giữ chức vụ không có sự thay đổi về chế độ, chính sách đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Khi hết thời gian giữ chức vụ, trường hợp người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tiếp tục được bổ nhiệm lại thì hưởng chế độ, chính sách và áp dụng các quy định có liên quan theo pháp luật viên chức. Nhưng dù là công chức hay viên chức, các đối tượng này vẫn làm những công việc của họ như trước đây, lương của họ vẫn được hưởng từ quỹ đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác họp hành, thi đua, đánh giá sẽ gắn với cơ quan quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập đó. Ngoài ra, những viên chức đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật mới sẽ không phải ký lại hợp đồng, do đó không có thay đổi gì quá lớn tác động tới họ. 

•Những đối tượng là viên chức sẽ chịu ảnh hưởng ra sao, thưa ông?

- Viên chức sẽ có những thay đổi cơ bản. Đó là đối tượng đã ký kết hợp đồng không xác định thời hạn sẽ vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi những đối tượng tuyển dụng từ sau ngày 1/7/2020 (sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng xác định thời hạn). Thực ra, việc quy định không tuyển dụng mới viên chức trọn đời sẽ tạo sự cạnh tranh của các cán bộ, viên chức trong đơn vị, từ đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tránh tâm lý ỷ lại; đồng thời, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình quản lý, sử dụng viên chức, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có thể chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp viên chức làm việc không hiệu quả.

Một số ý kiến băn khoăn với quy định này sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính, phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu bởi cứ 5 năm viên chức lại phải ký lại hợp đồng. Tuy nhiên, luật cũng đặt ra những quy định rào cản mang tính kỹ thuật để hạn chế tối đa tình trạng này. Ví dụ, luật đã quy định rõ, nếu đơn vị sự nghiệp đó còn nhu cầu đối với vị trí việc làm A và viên chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thì bắt buộc phải ký tiếp với viên chức đó, chứ không ký được với người khác.

CBCC Bộ phận một cửa (huyện Châu Đức) làm thủ tục giải quyết hành chính  cho người dân.
CBCC Bộ phận một cửa (huyện Châu Đức) làm thủ tục giải quyết hành chính cho người dân.

•Quá trình tuyển dụng công chức, viên chức thường tiềm ẩn nhiều tiêu cực. Vậy trong quy định mới của luật sẽ giải quyết ra sao, thưa ông?

-Vấn đề quan trọng nhất là bảo đảm công khai, minh bạch và rõ ràng về tiêu chuẩn, điều kiện. Hiện nay, hệ thống vị trí việc làm đang dần được hoàn thiện, việc tuyển dụng sẽ không tuyển “ào ào” như xưa. Yêu cầu tuyển dụng phải được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng; kỳ thi, hội đồng thi phải công khai, minh bạch, quy định từng quy trình cụ thể để lựa chọn chính xác người có năng lực vào làm việc. Việc chống tiêu cực trong tuyển dụng sẽ đi vào việc quy định về quy trình, thủ tục, trách nhiệm của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện tuyển dụng.

•Xin cảm ơn ông!

TRÚC ANH

(Thực hiện)

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: