THÔNG BÁO Công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017 đối với:

Thí sinh: Bà Vũ Thị Liên               

Ngày tháng năm sinh: 03/6/1986               Số báo danh: 02/TV

Địa chỉ: D1201, chung cư nhà xã hội, 217 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT;

Trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017 vào vị trí làm công tác tư vấn phát triển công nghiệp - Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT.

Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT thông báo cho thí sinh Vũ Thị Liên biết liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng. Trung tâm sẽ tiến hành ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển sau khi văn bằng, chứng chỉ được thẩm tra, xác minh theo đúng quy định tại thông tư 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ.(Thông báo này thay thế thông báo số 03/TB-TTKC ngày 05/02/2018 của TT khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp).

Văn bản đính kèm.

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: