Thông báo đăng ký tham gia chương trình: “ Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020”

Thực hiện văn bản số 386/SCT-QLCN ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Sở Công Thương về việc triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020 và Kế hoạch số 29/KH-UBND  ngày 04/03/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp thông báo đến Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa và xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu ; Bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật biết đăng ký tham gia chương trình: “Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020”. Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020 được tổ chức 03 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp khu vực phía Nam năm 2020.

Mục đích của việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Thể lệ đăng ký dự thi chương trình như sau:

1Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa và xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu, ; Bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau:

+ Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

+ Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm.

+ Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

+ Nhóm các sản phẩm khác.

3. Sản phẩm tham gia bình chọn phải đáp ứng những điều kiện sau:

+ Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (gọi chung là sản phẩm).

+ Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

+ Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy đinh khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

+ Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

4.Nguyên tắc tham gia bình chọn:

+ Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể đăng ký nhiều kỳ bình chọn.

+ Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

5.Quyền lợi của cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu:

+ Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận;

+ Được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công với mức: 1.000.000 đồng/sản phẩm cấp huyện và 2.000.000 đồng/sản phẩm cấp tỉnh;

+ Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công để phát triển sản phẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và các văn bản có liên quan;

+ Được quảng bá hình ảnh sản phẩm, doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông khác của tỉnh theo quy định.

+ Được xem xét hỗ trợ một phần chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày của các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm theo chương trình khuyến công được phê duyệt hàng năm của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Bộ Công Thương.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn:

 Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp huyện, gồm có:

a) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn ( kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn);

b) Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn

c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn;

d) 03 ảnh màu, cỡ tối thiểu (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

e) Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

 Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp tỉnh, gồm có:

a) Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn như hồ sơ đăng ký bình chọn cấp huyện;

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp huyện còn giá trị;

c) Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT);

7. Thời gian, địa điểm tổ chức chương trình bình chọn:

 Đối với bình chọn cấp huyện:

+ Thời gian: Trước ngày 15/04/2020

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Thị xã; Phòng kinh tế thành phố Bà Rịa; Phòng kinh tế thành phố Vũng Tàu.

 Đối với bình chọn cấp tỉnh:

+ Thời gian: Trước ngày 15/5/2020.

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Số 8, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu triển công nghiệp.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh được biết và đăng ký tham gia.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT

Địa chỉ: Số 08 Trần Hưng Đạo, P1, Tp. Vũng tàu.

Điện thoại: 0254.6280053; Fax: 0254.3512011.

Fanpage: https://www.facebook.com/Khuyencong.bariavungtau/

Email: khuyencongbrvt@gmail.com.

Hồ sơ đăng ký tải tại đây

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: