Thú nhồi bông


Tên cơ sở: Cơ sở Đỗ Thị Kiều

Địa chỉ: 46/28 KP2, Phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0128.488.7962