Thuyền buồm mỹ nghệ


Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất Gỗ mỹ nghệ Minh Tuyên

Địa chỉ: A40, Tổ 7, Ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Điện thoai:  0978.417.522

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016