Tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm tại cơ quan, công sở

Cần tiếp tục đẩy nhanh, mạnh việc cải thiện chất lượng sử dụng điện, coi tiết kiệm điện là một giải pháp then chốt để giảm nguy cơ thiếu điệng trong giai đoạn 2020 -2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong giai đoạn 2020 -2025, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện. Theo đó, cơ quan, công sở hằng năm đảm bảo thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; các cá nhân, tổ chức quản lý vận hành chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phải tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025; các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời; các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của cơ sở cho khách hàng, nhân viên; các doanh nghiệp sản xuất: thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các máy móc, thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm điệmn ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bảnquy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

Kiểm toán năng lượng tại nhà máy bia Heniken (KCN Mỹ Xuân)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025 quy định rõ trách nhiệm của các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ đạo các đài phát thanh – truyền hình, các cơ quan truyền thông trực thuộc liên tục tuyên truyền về tiết kiệm điện đối với nhân dân trên địa bàn; Yêu cầu các cơ quan điện lực địa phương phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, hỗ trợ UBND các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện; Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.

TTKC & TVPTCN

 

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: