Tinh bột nghệ Thuần Dương


Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Thuần Dương

Địa chỉ: Ấp 5 xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0974.217.234

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018