Tình hình thực hiện công tác Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quan tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thông qua các hoạt động khuyến công. Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng hơn 4.873 cơ sở CNNT. Trong đó: thành phố Vũng Tàu 365 cơ sở; thành phố Bà Rịa 813 cơ sở; huyện Xuyên Mộc 938 cơ sở; huyện Châu Đức 890 cơ sở; huyện Long Điền 824 cơ sở; huyện Côn Đảo 30 cơ sở; huyện Đất Đỏ 389 cơ sở; thị xã Phú Mỹ 624 cơ sở.

Các ngành nghề chủ yếu: các cơ sở CNNT chủ yếu tập trung vào các ngành nghề chính như chế biến hải sản; chế biến nông sản; Chế biến gỗ, mộc gia dụng; Gia công cơ khí, nhôm, sắt; sản xuất bún, bánh tráng, sản xuất rượu thủ công; đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, sản xuất nước đá; Gia công may mặc, ba lô, túi xách, …

Kết quả hoạt động Khuyến công 6 tháng đầu năm 2020

Kế hoạch chương trình năm 2020, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng 17 đề án, chương trình khuyến công địa phương 16 đề án; 01 chương trình tiết kiệm năng lượng.  Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp chưa từng có của bệnh dịch Covid -19, Trung tâm đã triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ có hiệu quả các hoạt động sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong trạng thái bình thường mới.

Về khuyến công địa phương, tiết kiệm năng lượng địa phương:

Ngay sau khi UBND Bà Rịa – Vũng Tàu tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện, Sở Tài Chính cấp kinh phí và Sở Công Thương ra quyết định phân bổ dự toán năm 2020, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp đã ra thông báo và mời các cơ sở CNNT đàm phán và ký hợp đồng hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất; Phát hành Bản tin Khuyến công, ký hợp đồng với các đài phát thanh cấp huyện tuyên truyền hoạt động Khuyến công; Khảo sát thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh sản phẩm và bài viết giới thiệu doanh nghiệp đăng tải lên trang thông tin điện tử của Trung tâm; Triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2020. Kết quả bình chọn cấp huyện công nhận 67 sản phẩm CNNTTB cấp huyện; Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn và ban hành quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 cho 35 sản phẩm. Đồng thời Hội đồng bình chọn cấp tỉnh lựa chọn, lập danh sách 25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất của tỉnh để đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt, đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2020 tổ chức tại Vĩnh Long.

      Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020

         

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động 6 tháng đầu năm 2020

Ngay quý II năm 2020, Trung tâm đã triển khai công văn đến các phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng cấp huyện, cộng tác viên khuyến công phổ biến đến các cơ sở sản xuất đăng ký chương trình khuyến công năm 2021; đăng ký chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Hoạt động tư vấn

Trung tâm đã triển khai các hoạt động tư vấn như kiểm toán năng lượng; thiết kế in ấn băng rôn, logo, đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số, mã vạch, đăng ký nhãn hiệu cho cơ sở/doanh nghiệp công nghiệp nông thôn cho 11 lượt doanh nghiệp, cơ sở CNNT nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất trong trạng thái bình thường mới.

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành 100% các đề án khuyến công địa phương và tiết kiệm năng lượng đã được phê duyệt đạt kết quả cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển công nghiệp chung của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020 như nâng cao năng lực tổ chức của đội ngũ viên chức tại Trung tâm tạo nền tảng thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; Khảo sát, lựa chọn xây dựng các đề án đúng thời hạn, có chất lượng phù hợp với quy định và mang lại hiệu quả cao để đăng ký chương trình khuyến công năm 2021, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở CNNT, tập huấn sản xuất sạch hơn, phối hợp với trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên khuyến công; Tham gia hội chợ triển lãm diễn ra tại các tỉnh trong cả nước nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp.

 (Theo Báo cáo Tình hình hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020)

                                                                                                       Vũ Liên

 

                                            

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: