Trung tâm Sản xuất và Bảo hành Ổn áp Long Đất


Địa chỉ: 276 Võ Thị Sáu, KP. Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

Điện thoại: 0642.243.865 - 0986.824.444