Văn Bản Pháp Quy

Số hiệu:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số / Ký Hiệu
Ngày hiệu lực
Trích yếu
Tải về
51/2021/NĐ-CP
21/05/2021
Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
01/04/2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n ăm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Thông tư 6/2020/TT-BNV
20/01/2021
Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nghị định 130/2020/NĐ-CP
20/12/2020
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Nghị định 115/2020/NĐ-CP
29/09/2020
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
66/2020/NĐ-CP
01/08/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
30/2020/NĐ-CP
05/03/2020
Nghị định về công tác văn thư
02/VBHN-BCT
05/02/2020
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
34/2019/QĐ-UBND
01/01/2020
Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
43/2018/TT-BCT
01/01/2019
Thông tư của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
17/2018/TT-BCT
23/08/2018
Thông tư Sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
14/2018/TT-BCT
16/08/2018
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
87/2018/NĐ-CP
01/08/2018
Nghị định về kinh doanh khí.
81/2018/NĐ-CP
15/07/2018
Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
24/2018/QĐ-TTg
10/07/2018
Quyết định Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.


SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Vui lòng liên hệ:

Tel: 064 3512782 - 064 3512011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
ĐC: 8 Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu
THỐNG KÊ TRUY CẬP