Văn Bản Pháp Quy

Số hiệu:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số / Ký Hiệu
Ngày hiệu lực
Trích yếu
Tải về
87/2018/NĐ-CP
01/08/2018
Nghị định về kinh doanh khí.
81/2018/NĐ-CP
15/07/2018
Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
24/2018/QĐ-TTg
10/07/2018
Quyết định Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
78/2018/NĐ-CP
01/07/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
76/2018/NĐ-CP
01/07/2018
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
71/2018/NĐ-CP
01/07/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
1611/QĐ-UBND
19/06/2018
Quyết định về việc ban hành Quy định Tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/2018/TT-BTC
11/05/2018
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
28/2018/TT-BTC
11/05/2018
Thông tư Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
39/2018/NĐ-CP
11/03/2018
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
634/QĐ-BCT
28/02/2018
Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030.
14/VBHN-BCT
22/02/2018
Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp.
15/2018/NĐ-CP
02/02/2018
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
24/2017/TT-BCT
10/01/2018
Thông tư về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.
32/2017/TT-BCT
28/12/2017
Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.


SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Vui lòng liên hệ:

Tel: 064 3512782 - 064 3512011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
ĐC: 8 Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu
THỐNG KÊ TRUY CẬP