Văn Bản Pháp Quy

Số hiệu:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số / Ký Hiệu
Ngày hiệu lực
Trích yếu
Tải về
1761/QĐ-UBND
28/07/2023
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1419/QĐ-UBND
15/06/2023
Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định 312/QĐ-BCT
17/02/2023
Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Quyết định 313/QĐ-BCT
17/02/2023
Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Quyết định 314/QĐ-BCT
17/02/2023
Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
QĐ 2677/QĐ-UBND
05/09/2022
 Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nghị định 134/2021/NĐ-CP
15/02/2022
Nghị định 134/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019 CChính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.
Nghị định 17/2022/NĐ-CP
31/01/2022
Thông tư 06/2021/TT-BXD
15/08/2021
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
Quyết định 1896/QĐ-UBND
13/07/2021
Quyết định quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ.
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
07/07/2021
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19  
Nghị quyết 68/NQ-CP
01/07/2021
NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NĂM 2021 VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
758/QĐ-BNV
23/06/2021
BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ NỘI VỤ
1589/QĐ-UBND
11/06/2021
Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025  
51/2021/NĐ-CP
21/05/2021
Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường


SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Vui lòng liên hệ:

Tel: 064 3512782 - 064 3512011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
ĐC: 8 Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu
THỐNG KÊ TRUY CẬP