Văn Bản Pháp Quy

Số hiệu:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số / Ký Hiệu
Ngày hiệu lực
Trích yếu
Tải về
Thông tư 06/2021/TT-BXD
15/08/2021
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
Quyết định 1896/QĐ-UBND
13/07/2021
Quyết định quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ.
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
07/07/2021
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19  
Nghị quyết 68/NQ-CP
01/07/2021
NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NĂM 2021 VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
758/QĐ-BNV
23/06/2021
BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ NỘI VỤ
1589/QĐ-UBND
11/06/2021
Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025  
51/2021/NĐ-CP
21/05/2021
Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
01/04/2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n ăm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Thông tư 6/2020/TT-BNV
20/01/2021
Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nghị định 130/2020/NĐ-CP
20/12/2020
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Nghị định 115/2020/NĐ-CP
29/09/2020
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
66/2020/NĐ-CP
01/08/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
30/2020/NĐ-CP
05/03/2020
Nghị định về công tác văn thư
02/VBHN-BCT
05/02/2020
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
34/2019/QĐ-UBND
01/01/2020
Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Vui lòng liên hệ:

Tel: 064 3512782 - 064 3512011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
ĐC: 8 Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu
THỐNG KÊ TRUY CẬP