Văn Bản Pháp Quy

Số hiệu:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số / Ký Hiệu
Ngày hiệu lực
Trích yếu
Tải về
66/2020/NĐ-CP
01/08/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
30/2020/NĐ-CP
05/03/2020
Nghị định về công tác văn thư
02/VBHN-BCT
05/02/2020
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
34/2019/QĐ-UBND
01/01/2020
Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
43/2018/TT-BCT
01/01/2019
Thông tư của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
17/2018/TT-BCT
23/08/2018
Thông tư Sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
14/2018/TT-BCT
16/08/2018
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
87/2018/NĐ-CP
01/08/2018
Nghị định về kinh doanh khí.
81/2018/NĐ-CP
15/07/2018
Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
24/2018/QĐ-TTg
10/07/2018
Quyết định Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
78/2018/NĐ-CP
01/07/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
76/2018/NĐ-CP
01/07/2018
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
71/2018/NĐ-CP
01/07/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
1611/QĐ-UBND
19/06/2018
Quyết định về việc ban hành Quy định Tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/2018/TT-BTC
11/05/2018
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.


SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Vui lòng liên hệ:

Tel: 064 3512782 - 064 3512011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
ĐC: 8 Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu
THỐNG KÊ TRUY CẬP