VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

bị phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 15 triệu đồng

          Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

          Nghị định 50/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và sẽ thay thế cho Nghị định 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định có 4 chương, 60 điều, quy định rõ hơn về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

          Theo đó, đối với hành vi không thông báo lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi không đáp ứng những điều kiện cam kết để được hưởng ưu đãi đầu tư bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng; đối với hành vi kê khai không chính xác, trung thực các thông tin cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư bị phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định cụ thể trong các điều từ điều 24 đến điều 50 chương II. Cụ thể như sau:

1.   Đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận(GCN) đăng ký doanh nghiệp; GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; GCN đăng ký địa điểm kinh doanh: Qúa thời hạn từ 01 ngày - 30 ngày phạt tiển từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; Qúa thời hạn từ 31 ngày - 90 ngày phạt tiển từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; Qúa thời hạn từ 91 ngày trở lên ngày phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

2.  Vi phạm quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Qúa thời hạn quy định từ 01 ngày – 30 ngày phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; Qúa thời hạn quy định từ 31 ngày – 90 ngày phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; Qúa thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

3.  Hành vi vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu doanh nghiệp kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đại điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

4.  Đối với hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên, kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh sẽ chịu mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đổng; Hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh sẽ chịu mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

5.  Nếu hộ kinh doanh không tiến hành kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc đã ngưng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

          Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP sẽ do Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban nhân dân các cấp; Cơ quan Thuế; Cơ quan quản lý thị trường được quy định tại điều 51, điều 52, điều 53 và điều 54 tại nghị định này. Trong trường hợp, cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

          Chi tiết Nghị định 50/2016/NĐ-CP xem Tại đây.

Mỹ Dung –Phòng Tư vấn

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: