Áp dụng kinh tế tuần hoàn tại gia đình

Ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại các hộ gia đình sẽ giúp tạo ra mô hình kinh tế khép kín, gắn chặt người dân với việc giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên,đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: