Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết ki

Năng lượng là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy xu hướng tiêu thụ năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của cộng đồng ngày một gia tăng.

Năng lượng bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng thu được trực tiếp hoặc thông qua chế biến từ các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo và tái tạo. Ở nước ta hiện nay, các nguồn năng lượng hóa thạch là nguồn năng lượng quan trọng nhất. Trừ các sinh khối truyền thống, nhiên liệu hóa thạch được sử dụng nhiều nhất là dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên… Tuy nhiên, trữ lượng của các nguồn nhiên liệu hóa thạch là có hạn nên vấn đề an ninh năng lượng đang bị đe dọa khi chúng ta đang phải đối diện với nguy cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu này trong tương lai không xa. Vì vậy, tiết kiệm năng lượng là vấn đề lớn của toàn xã hội, việc này mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, làm tăng hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường sinh thái. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng chính là giải pháp phát triển bền vững chung của doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

 Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng và tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3104/UBND-VP ngày 16 tháng 03 năm 2022, gồm 02 nhiệm vụ: Tuyên truyền nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; và Hoạt động nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng, phòng Văn hóa và Thông tin các phường, xã trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa thực hiện lắp đặt 20 tấm pano áp phích tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa điểm trước các Trung tâm văn hóa; các chợ đầu mối; khu vực đông dân cư; UBND phường xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, thực hiện phát 3000 tờ rơi tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát đến người dân, các đại diện cơ sở doanh nghiệp tại các buổi tập huấn, các cuộc khảo sát... nhằm phổ biến cho người dân trên địa bàn tỉnh biết cách sử dụng các thiết bị trong gia đình hiệu quả nhất, có những thông tin cần thiết khi đầu tư các thiết bị tiết kiệm năng lượng như: Nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, việc thiết kế, xây dựng nhà ở cần quan tâm tới tận dụng ánh sáng tự nhiên… Tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tại các buổi tập huấn các học viên được phổ biến về chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chính sách khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng tái tạo, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị tiết kiệm năng lượng, mô hình tiết kiệm năng lượng...; Giới thiệu các mô hình sử dụng năng lượng tiêu biểu của một số ngành nghề đặc trưng của địa phương để kịp thời phổ biến, nhân rộng mô hình áp dụng. Các cơ sở/ doanh nghiệp tại lớp tập huấn có những câu hỏi, thảo luận, giải đáp và chia sẻ một số vấn đề khó khăn trong quá trình sử dụng năng lượng.

Tấm pano áp phích tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tơ rơi tuyên truyển sử dụng năng lượng tiết kiệm năm 2022

Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện các hoạt động tư vấn về tiết kiệm năng lượng như thực hiện kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp/cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, phối hợp Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững tổ chức 01 lớp đào tạo người quản lý năng lượng cho 29 học viên đến từ 12 doanh nghiệp.  

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 và Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm khuyến công đã xây dựng danh mục nhiệm vụ, đề án triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt, gồm các nội dung:

- Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các tòa nhà trung tâm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Thí điểm mô hình quản lý năng lượng thông minh cho tòa nhà sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Tổ chức tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các hội, đoàn thể tại các xã, phường, thị trấn khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đánh giá hiện trạng và xây dựng công cụ hỗ trợ cơ sở sử dụng năng lượng quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện xây dựng nội dung Kế hoạch thực hiện chi tiết triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung được phê duyệt; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

                                                           DIÊN HẢI

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: