Bàn ghế học sinh (loại 1 bàn 1 ghế)


Tên cơ sở: Công ty TNHH Chu Lai

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.