Ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023

Với mục đích hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững; Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghê, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn và góp phần xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ngày 05 tháng 9 năm 2022 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND về Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với kinh phí thực hiện (dự kiến): 9.047.681.830 đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ: 5.747.681.830 đồng.

Các nội dung hoạt động khuyến công địa phương xây dựng theo quy định của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của chính phủ: Phải có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn, phù hợp với chiến lược quy hoạch của tỉnh; Hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm.

 

Nội dung kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dự kiến hỗ trợ 11-15 cơ sở (doanh nghiệp); Chương trình phát triển sản phẩm: Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; Hoạt động tư vấn, tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động khuyến công, gồm: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên khuyến công; Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công; Tập huấn theo chuyên đề; Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin 2023; Xây dựng chương trình tuyên truyền hoạt động khuyến công; phát hành bản tin khuyến công; khảo sát cập nhật dữ liệu cơ sở CNNT trên trang thông tin điện tử.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch khuyến công năm 2023, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch; phân bổ dự toán kinh phí cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023; phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra. Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Công thương thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn/uploadsys/Tin%20Tuc/2022/T%209/QD%202677%20cua%20UBND%20ve%20KH%20Khuyen%20cong%20nam%202023.pdf

                                                                                                Ngân Trần

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: