Bộ Béc tưới bù áp Asop


Tên cơ sở: Công ty TNHH công nghệ tưới Asop

Địa chỉ: 234 ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Điện thoại: 0964.011.100

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018