Bộ chi tiết hoa văn CNC Hoàng Phúc


Tên cơ sở: Công ty TNHH SX - TM Cơ khí CNC Hoàng Phúc

979 Phạm Hùng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.