Cà phê bột


Tên cơ sở: Cơ sở chế biến cà phê KPU - Phúc Uyên - Phúc Việt

Địa chỉ: 494 Đường Điện Biên Phủ, tổ 3, KP2, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

ĐT: 0918.041.947

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018