Chuyển giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Chuyển giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước từ Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO) sang Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

 Ngày 15/6/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước từ Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO) sang Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực tiếp quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đối với 04 cụm công nghiệp: Cụm Công nghiệp chế biến Hải sản Lộc An, Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước, Cụm công nghiệp Hòa Long, Cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu.

Khảo sát tại Cụm Công nghiệp chế biến Hải sản Lộc An

Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị khác (nếu có) thực hiện hoàn tất trước ngày 22 tháng 6 năm 2023.

                                                                   Vũ Liên

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: