Côn Đảo


Địa chỉ:

STT

Tên Cơ sở, công ty

Địa chỉ

Hình ảnh

1

Công ty TNHH Hồng Nam

Tổ 9, Khu phố 10, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

Mực ống khô Côn Đảo A1 200g

2

HKD Hani Bakery

Nguyễn Duy Trinh, Khu 5, Côn Đảo